Ay Elektronik, © Tüm Hakları Saklıdır.

ÜRÜNLERİMİZ

HOSPisg® (OSGB ve ISGB Yönetim Yazılımı)

HOSPisg kendi konularında senelerce uzmanlaşmış ve bu bilgi birikimini yazılıma yansıtmış bir kadro tarafından üretilmiş, esnek ve parametrik bir yazılımdır. Bu yapısıyla kurumun iş akışına göre kolaylıkla düzenlenebilmektedir.

✓ E-Reçete ve E-İmza Entegrasyonu ile tam uyumlu
✓ Tüm işletim sistemlerine uyumlu, 100% web tabanlı
✓ Destek Hattımızdan Ücretsiz Eğitim veya Kurulum Talebinde Bulunabilirsiniz.
✓ Lisans Süresi : 1 Yıl

OSGB


✓ İSG Katipten Veri Aktarma
✓ Laboratuar Cihaz Otomasyonu
✓ PACS Entegrasyonu
✓ Kroki Editörü
✓ İşyeri Ziyaret ve Raporlama
✓ İSG Faaliyetleri Takibi ve Yönetimi
✓ Hekim Faliyet Takip ve Yönetim
✓ İGU Faliyet Takibi ve Yönetimi
✓ Dosya Belge Arşiv ve Yönetimi
✓ Pazarlama Takip ve Yönetimi
✓ Sözleşme Takip ve Yönetimi
✓ Ziyaretçi Takibi
✓ Rapor ve İstatistikler

İSGB


✓ Risk Analizi
✓ Eğitim Yönetimi
✓ DÖF Takibi
✓ Saha Denetimi
✓ Tespit Öneri Defteri
✓ Yıllık Planlar (Çalışma, Eğitim)
✓ Acil Durum Yönetimi
✓ Tatbikat Yönetimi
✓ Kurul Tanım ve Toplantı Düzenleme
✓ KKD Dağıtım ve Takip
✓ Ekipman Takip
✓ Arşiv Yönetimi
✓ Alt İşveren Takip

Hekim


✓ Poliklinik Muayene
✓ E-Reçete Düzenleme
✓ Periyodik Muayene Takibi
✓ Aşı, Gebe Tetkik Takibi
✓ Riskli Hasta (Gebe, Diyabet vb.) Takibi
✓ Tetkik Takibi
✓ Vaka Bildirim
✓ Bildirimi Zorunlu Hastalık Formu
✓ Toplu Tetkik Planlama ve Uygulama
✓ Sağlık Raporları Düzenleme
✓ Protokol Defteri Takibi
✓ Odyometri
✓ Ortam Ölçümleri

 

İş Güvenliği Yönetimi


HOSPisg, İş sağlığı ve güvenliği alanında kurumsal yönetim platformu oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001, OHSAS18001 yönetim sistemleri çerçevesinde hazırlanmış web tabanlı bir otomasyon projesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin yönetimi tek ekrandan kolaylıkla yapılabilir. İşyeri çalışmaları hızlı bir şekilde planlanır, zamanı geldikçe gerçekleştirilir, dönem sonunda raporlanır. Dönem sonu faaliyet raporlaması, yıllık değerlendirme raporlarıyla sonlandırılır.

Risk kontrol şablonları ile risk analizleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturulabilir. Ayrıca kendi tehlike şablonlarınız oluşturabilir, benzer işletmelerin risk analizlerine uygulayabilirsiniz. Böylece analizi hazırlama sürecini, kısa sürede tamamlar esnek raporlar oluşturabilirsiniz.

HOSPisg ile personel eğitimlerinin kayıt ve takibi de kolayca gerçekleştirilebilir. Eğitim Adımlarını öncelik sırasına göre gerçekleştirebilir, program ile beraber edinilen eğitim dokümanları da eğitim sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Eğitimlerin sonucuna göre tek tek yada toplu olarak eğitim sertifikaları da bastırabilirsiniz, Bu sertifikaları personel ve firma bazında arşivleyebilirsiniz.

HOSPisg, İş Güvenliği yönetiminin tüm gereklerini karşılamaktadır. PACS yönetimi, kroki editörü, Laboratuar cihaz otomasyonu, İş ekipmanı tanımlaması, ekipman bakımları ve periyodik ekipman kontrolleri, kişisel koruyucu donanım dağıtımları, acil durum eylem planlarının oluşturulması, acil durum ekiplerinin yönetilmesi, acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, ortam ölçümlerinin (gürültü, aydınlatma vs) takibi, iş kazası ve meslek hastalıklarının SGK bildirim kriterlerine uygun olarak kayıt altına alınabilmesi ve takibi, DÖF listeleri ve gerçekleşme aşama takibi programdan kolaylıkla yapılmaktadır.

İş Sağlığı Yönetimi


HOSPisg, Hekimlerin ihtiyaç duyacağı bütün modülleri bünyesinde barındırır ve talebe göre yetkilendirilir. Kayıtlı çalışanlar muayene esnasında takip gruplarına ayrılmaktadır. Bu sayede hekimlerimiz özel olarak ilgilenmeleri gereken kişileri kendi grupları içerisinde görebilmektedirler. Ayrıca çalışanlar, hekimin belirleyeceği şekilde de gruplandırılabilmekte, hekime kendi istediği şekilde peryodik takip imkanı sağlamaktadır.

HOSPisg, 1. 2. basamak sağlık kurumu ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanan gelişmiş bir poliklink eklentisi bulunmaktadır. Burada hastaların detaylı özlük bilgileri takip edilebilmekte, 27001 belge standartlarına uygun kayıtlar saklanmaktadır.

Yazılımda güncel SUT listesi, standart ICD10 kodları ve Sağlık Bakanlığı SKRS verilerinden güncellenen ilaç listeleri mevcuttur. Sağlık Bakanlığı Sağlık.Net sistemi ile tam entegre çalışmakta olup sağlık bakanlığı teslerinden geçmiştir.