Ay Elektronik, © Tüm Hakları Saklıdır.

ÜRÜNLERİMİZ

HOSP ® (Hastane Otomasyon Sistemleri Programı)

HOSP kendi konularında senelerce uzmanlaşmış ve bu bilgi birikimini yazılıma yansıtmış bir kadro tarafından üretilmiş , esnek ve parametrik bir programdır. Bu yapısıyla kurumun iş akışına göre kolaylıkla düzenlenebilmektedir.


✓ Sağlık Bakanlığı,özel sağlık sigortaları ve diğer tüm kurum hastalarının işlemlerine uygun hasta merkezli yapılandırma,
✓ Tüm bilgilerin Gider ,Gelir,Stok,Maliyet,Kasa verilerinin tek programda aynı havuzda toplanabilmesi,
✓ Tüm dökümlerin program içerisinden aynı formatta tek tuş ile Excel,Word Programlarına ve .Pdf uzantılı Dosyaya aktarımı,
✓ Maliyet hesaplama (Hasta bazında,Servis Bazında dağılım),
✓ Programdan tüm Windows fonksiyonlarının kullanımı(Mail gönderme,İnternet Servislernin Kullanımı vb.)
✓ Modüler ve parametrik yapı,
✓ Verilerinizin güvenilir bir şekilde programa girilmesi ve her adımda kontrolü,
✓ Silinen ve düzeltilen kayıtların kullanıcı, tarih ve saat bazında saklanması,
✓ Verilerinizin emniyeti için kullanılan veritabanı yapısı ve Güvenliği,
✓ Menülerin kullanıcı grubu ve Kullanıcı bazında kısıtlanması özelliklerinden bir kaçıdır.

Otomasyonun Ana Kriterleri


 • ✓ Tüm iş süreçlerinin yönetimi ve Entegrasyonu
 • ✓ Ulusal ve Uluslararası standartlara uyum
 • ✓ Biyomedikal ve Görüntüleme cihazları entegrasyonu
 • ✓ Kurumsal Yönetim Aracı ve Gelişmiş yönetsel özellikler
 • ✓ Kullanıcı Dostu ve Bilgiye kolay erişim
 • ✓ Kayıt hatalarını önleme
 • ✓ Mobil cihazlarla uyum
 • ✓ Online hekim ve hasta erişimi

Hastane Otomasyonundan Faydalanabilecek Kuruluşlar


 • ✓ Kamu Hastaneleri
 • ✓ Halk Sağlığı Müdürlükleri
 • ✓ Sağlık İl Müdürlükleri
 • ✓ Özel Hastaneler
 • ✓ Özel Tıp ve Dal Merkezleri
 • ✓ Özel 1. Basamak Poliklinikler
 • ✓ Diyaliz Merkezleri
 • ✓ Görüntüleme Merkezleri

Hasta Kayıt, Kabul ve Sevk Modülü


✓ Bu modülde; hasta daha önce gelmiş ise dosya numarası veya TC-Kimlik numarası ile eski kaydına ulaşılabilir veya sadece TC-Kimlik numarası ile Mernis servisi ile hastanın bilgileri sorgulanarak çok hızlı bir şekilde hasta kaydı yapılabilir.
✓ Herhangi bir bilgisi ile hastanın daha önce girilen bilgilerine ulaşılabilir.
✓ Medula sistemi ile entegre çalışan Vizit Kayıt ekranından, hastanın sosyal güvenlik bilgileri girilerek, çok kolay şekilde G.S.S. Takip numarası alınır.
✓ Bu modülde hastaya bandrol verilebilir böylece, hastane birimleri içinde yapacağı işlemler kolay takip edilebilir ve hastanın tekrar gelişinde hızlı kayıt yapabilmesi sağlanır.
✓ Hastanın ilgili poliklinikteki görevli doktora sevki otomatik olarak yapılır.
✓ Eğer hasta ücretli hasta ise veya fark ücreti varsa vezne modülü ile beraber çalışarak hastanın ücretinin tahsil edilmesi sağlanır.
✓ Aynı hastanın birden fazla sayıda kaydedilmesinin engellemesi için, parametrik sorgulama yapılır.

POLİKLİNİK MODÜLÜ


✓ Hastaneye eksik ödeme yapan ya da ödeme yapmamış hastalar program tarafından otomatik olarak kontrol edilip, doktor tarafından kabul edilmesi veya o hastaya işlem yapılması engellenir.
✓ Hastanın ön tanısı ve kesin tanısı, ICD10 kodları ile, ICD10 kategorilerinden seçerek, ICD10 listesinden belli kriterlere göre süzerek veya oluşturulan sık kullanılanlar içinden seçerek girilebilir.
✓ Hasta geçmişi bilgileri tarihe göre listelenerek, hastanın geçirdiği aşamalar izlenebilir.
✓ Hastaya işlem girilebilir, stoktan ilaç girişi yapılabilir, reçete bilgisi girilebilir, anemnez bilgisi girilebilir.
✓ Doktorun gerekli gördüğü radyoloji ve laboratuar istekleri bu birimlere doktorun özel notu ile birlikte iletilebilir. İstenen bu isteklerin sonuçlarına program içinden bakılabilir.
✓ Hastaya; epikriz raporu, ilaç raporu, istirahat raporu ve resmi raporlar düzenlenebilir.
✓ Hasta bu modül üzerinden yatışa sevk edilebilir, hastaya konsültasyon verilebilir, kurum dışına sevk yapılabilir.

Hasta Yatış, Yatan Hasta Takip ve Hasta çıkış İşlemleri Modülü


✓ Hastaların kabulü sırasında yatışa sevk eden doktorun istekleri görülebilir.
✓ Odalar ve yataklar; hangi yatak hangi odada, dolu ve boş bilgisi, o anda yatan hasta bilgileri ile görsel olarak izlenebilir.
✓ Yatan hastanın yatağı görsel olarak değiştirilebilir.
✓ Hastanın tahmini yatış süresi bilgisi sayesinde, boşalacak yataklar önceden hesaplanabilir.
✓ Hasta değerlendirme ve hasta taburcu işlemleri yapılır.

Servis İşlemleri Modülü


✓ Servilerde yapılan tüm işlemler takibi gerçekleştirilir.
✓ Oda yatak takibi ve yönlendirmesi yapılır.
✓ Malzeme ve ilaç istemi, Uygulanışı ve geri dönüşleri takip edilir.
✓ Hastanın tahmini yatış süresi bilgisi sayesinde, boşalacak yataklar önceden hesaplanabilir.
✓ Hasta değerlendirme ve hasta taburcu işlemleri yapılır.

Vezne Modülü


✓ Hastanın kurumunun karşıladığı oran otomatik olarak hesaplanır.
✓ Yüzde olarak veya TL olarak indirim yapılabilir.
✓ Her işleme ayrı tutarlarda indirim tanımlanabilir.
✓ Nakit, Çek, Senet, Kredi kartı ve program içinden sınırsız tanımlanan parametrelerle ödeme yapılabilir.
✓ Fatura ve tahsilât fişi yazdırılabilir.

Ağız ve Diş Sağlığı Modülü


✓ Normal poliklinik modülünde bulunan özelliklere ek olarak diş ile ilgili FDI işlemleri girilebilir.
✓ Görsel olarak dişler üzerinde yapılan işlemler gösterilebilir, çekme işlemleri, dolgu, kanal, köprü, vida, kanal, v.b. işlemleri, ilgili dişler üzerine çizilebilir ve bu şekilde veritabanında saklanabilir.

Ameliyathane ve Doğum Modülü


✓ Ameliyata giren ekip ve ekip başı kaydı yapılır.
✓ Ameliyatın kesi bilgisi kayıt edilir.
✓ Ameliyathane defteri bilgileri kaydedilir.
✓ Kullanılan sarf malzeme ve ilaçların stok takibi yapılır.
✓ Hasta ile ilgili ameliyat notları tutulur.

Laboratuar Modülü


✓ Sisteme bağlanabilen tüm cihazlar ile entegre çalışabilir.
✓ Poliklinik ekranından istenen tahlil ve tetkikler, laboratuar birimi tarafından görülebilir, bu istekler sonucunda çıkan laboratuar sonuçları eşzamanlı olarak izlenebilir.
✓ Cihaz entegrasyonu istenmediği durumlarda, laboratuar teknisyenleri tarafından manuel giriş yapılabilmesine olanak veren ayrı modülü içinde barındırmaktadır. Sınırsız organizma tanımı yapılabilir.
✓ NCCLS standartlarına uygun raporlama yapılabilir.

Hemodiyaliz Modülü


✓ Hastalara hemodiyaliz randevuları verilebilir, yatak ve cihazlar istenilen zamanda aktif ve pasif duruma geçirilerek randevu için uygunluğu ayarlanabilir.
✓ H.I.V. ve Hepatit e özel diyaliz üniteleri, odaları, yatakları takip edilebilir.
✓ Hastaların Hemodiyaliz ünitesine özel verileri program içine girilerek hesaplamaları yaptırılabilir ve bu değerlere göre hasta takibi yapılabilir.

Göz Polikliniği Modülü


✓ Normal poliklinik modülünde bulunan özelliklere ek olarak göz ile ilgili işlemler ve değerlendirmeler girilebilir.
✓ Görsel olarak gözler üzerinde yapılan işlemler gösterilebilir, göz üzerinde yapılan operasyonlar veya planlanan işlemler grafiksel olarak göz yapısı üzerine çizilebilir ve bu şekilde veritabanında saklanabilir.

İhtiyaç Yönetimi Modülü


✓ Stoka giren, koli, paket, tane gibi farklı birimlerdeki ilaç ve sarf malzeme, hastaya kullanılırken, tane, ml, cc, gibi alt birimler ile kullanabilinir. Program arka planda bu birimlerde yapılan işlemleri düzenleyerek stok takibini yapmayı kolaylaştırır.
✓ Birden fazla Depo ve Alt Depo Tanımlaması yapılabilir, bu depolara arasında, ilaç ve sarf malzeme transferi yapılabilir.
✓ Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde, belirlenen tarih aralığındaki istenen deponun veya depoların raporları, birimlere, stoklara, hastalara göre gelişmiş kriterler ile alınabilmektedir.
✓ İlaç ve sarf malzeme stoku belli bir birimin altına düştüğünde programın uyarı vermesi sağlanabilir.
✓ Talep ve karşılama süreci yönetilir.

Hasta Çağrı Modülü


✓ Ledli Panel veya LCD Monitör seçeneklerini kullanabilirsiniz.
✓ İçerdeki ve sıradaki hastaları görüntüleyebilirsiniz.
✓ Poliklinik doktoru ekrandan özel mesaj, duyuru veya uyarı yayını yapabilir.
✓ Poliklinik hizmeti dışında bilgilendirici yayınlar yapılabilir.

Fizik Tedavi Modülü


✓ Hastanın FTR/ESWT işlemlerinin girilmesi için açılması gereken 2. dosya doktorun/yetkilinin seçiminden sonra açılabilmektedir.
✓ Tedavi raporu yazılmış hastalar için seans planlaması otomatik olarak yapılabilmektedir.
✓ FTR Tedavi Randevuları alınıp, hasta gelişleri takip edilebilmektedir.
✓ Hastaya randevu verilirken doktor ve terapist kotaları kontrol edilmektedir.
✓ Doktor ve terapistin günlük ve saatlik kota takibi yapılabilmektedir.
✓ Planlamadaki hastaların randevusu gerçekleştikten sonra ilgili işlem hasta dosyasına işlenmektedir.
✓ Hastaya imzalatılan FTR Formu / İmza Föyü bilgisayar ortamda hazırlanabilmektedir.
✓ Hasta Seans Takibi kolaylaşacak bu sayede hasta takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Radyoloji Modülü


✓ Ses ve görüntü dosyası eklenebilir.
✓ Görsel olarak röntgen filmleri üzerinde işaretleme veya çizimler yapılabilir. Yapılan değişiklikler bu şekilde veritabanında saklanabilir.

Döner Sermaye ve Faturalandırma Modülü


✓ Hastanın üzerine atılan tüm girişimsel işlemler ve kullanılan tüm malzemelerin son kontroller yapılır (saymanlık, tanı, provizyon, doktor vs) ve işlemler eksiksiz atılmışsa fatura kaydedilir.
✓ Anlaşmalı, resmi ve bütün sosyal güvenlik kurumlarının faturalarını basabilir, ayrıntılı icmallerini alabilirsiniz.
✓ Devlet hastaneleri için döner sermaye ve özel hastaneler için doktor payları hesaplayabilirsiniz.
✓ Borçlanmış olan kurumların tahsilat ve borçlarını takip edebilirsiniz.
✓ Program içinde kendi rapor dizaynınızı yapabilir ve tüm raporları, Word, Excel ve Pdf formatlarına dönüştürebilirsiniz.
✓ MEDULA ve ÇKYS ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır.

Personel Özlük Modülü


✓ Hastane personelinin kimlik bilgileri tutulur.
✓ Hastane Personelinin maaş bilgileri tutulur.
✓ Kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere ait bilgiler tutulur ve sevk kâğıtları düzenlenir.
✓ İzin bilgileri takip edilir, izin belgeleri yazdırılır.

Arşiv Modülü


✓ Bölüm, Birim, Oda, Raf, Göz, Sıra tanımları ile arşivlere kolay ulaşım.
✓ Farklı kriterlere göre dosya aranabilir, böylece, çok hızlı şekilde dosyaya ulaşılır.
✓ Her dosya için özel açıklama girilerek arama ve bulma kolaylaştırılabilir.
✓ Dosya içeriği ile ilgili bilgi girebilmesi sayesinde içeriğindeki evrakları görebilirsiniz.
✓ Dosyaları kategorilendirerek daha kolay ulaşılabilme sağlanır.
✓ Dosyanın servise verilmeleri ve servisten iade alınması düzenli bir şekilde yapıldığı için, kurum içinde dosya kayıpları önlenir.

Rapor ve İstatistik Modülü


✓ Kurumunuz ile ilgili isteğinize göre şekillendirebileceğiniz istatistikleri alabilirsiniz.
✓ Devlet hastanelerine özel Resmi İstatistikler, sistem içinde hazır bulunmaktadır. Bu sayede hazır resmi istatistiklerinizin matbu formdaki çıktılarını alabilirsiniz.
✓ Programdaki her ekranın, her butonun, her yazının, görünebilme, çalışabilme, renklendirilme ayarları değiştirilerek, rollere özel ayarlamalar yapılabilir.

Kan Merkezi Modülü


✓ Hastaların kan ve kan ürünü isteklerinin karşılanması ve Kan Bankası için gerekli kayıtların tutulabilmesini amaçlar. HBS üzerinde donör kayıtları, transfüzyon kayıtları, kan ve kan ürünleri takibinin yapılabilmesini sağlayacak olan kapsamlı bir Kan Bankası Modülüdür.
✓ Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan kan ve/veya kan ürünü istekleri, isteğin kim tarafından yapıldığı Kan Merkezi çalışanı tarafından görülebilmektedir.
✓ çeşitli kaynaklardan temin edilen kan ve kan ürünlerine ait donör, Crossmatch takibi ve kaynak bilgileri sisteme girilebilmektedir.
✓ Hastanın kayıtları ile planlanan kan grubu arasında uyumsuzluk olduğunda uyarmaktadır.
✓ Kan Merkezinde yapılan incelemelere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler, sorgular, ve raporların çıktısı alınabilmektedir.

Yönetim Modülü


✓ Program içinde bulunan hazır rol tanımları sayesinde, çok kolay kullanıcı rolleri seçilebilir.
✓ Yönetici seviyesinde rol tanımlanmış kullanıcı, yeni roller ekleyebilir, her rol için çok ayrıntılı yetkilendirme yapabilir.
✓ Programdaki her ekranın, her butonun, her yazının, görünebilme, çalışabilme, renklendirilme ayarları değiştirilerek, rollere özel ayarlamalar yapılabilir.

Sağlık Kurulu Modülü


✓ Tamamen parametrik olarak doktor ve birim seçimi ayarlanabilir.
✓ Bütün sağlık kurulu raporları program içinde hazırdır.
✓ Yeni çıkan rapor dizaynları veya hastanenin kullandığı matbu dizaynlara göre rapor dizaynı yapılabilir.
✓ Sakatlık, iş göremezlik, istirahat, yurtdışı tedavi vb. durumların tespitine yönelik olarak faaliyet gösteren kurulların iş ve işlemlerinin takip edildiği ve kayıtlarının tutulup çıktılarının alındığı modüldür.
✓ Randevu işlemleri, kurulda görüşülecek vaka için önceden gerekli hazırlıkların yapılmasına imkan vermekte, otomatik olarak tetkik ve konsültasyon istekleri yapılabilmektedir.
✓ Hastanenin işlev ve yetkilerine uygun olarak (rapor, yurtdışı tedavi, hakem hastane vb.) gerekli formlar oluşturulabilir, yetki veya işlev değişikliği durumunda gerekli düzenlemeler yapılabilmektedir.
✓ Modülde yer alan işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler ve raporların çıktısı alınabilmektedir.

Kios Modülü


✓ Hastaların, hasta kayıt birimine uğramadan kaydını yapmasına ve randevu almasına olanak sağlar.
✓ Hasta kaydı yapılmadığı zamanlarda, duyuru ve tanıtım yapmak üzere kullanılabilir.
✓ Otomasyonun esnek yapısı sayesinde, kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda yeni özellikler eklenebilir, yeni istekleriniz kiosk modülü içine kolayca entegre edilebilir.